Avfall Sverige

Fallfrukt driver stadsbussar i flera kommuner

Avfall Sverige, den svenska intresse- och branschorganisationen inom avfallshantering och återvinning, ser fallfrukt som en biogasresurs som vi skulle kunna använda bättre. Många goda initiativ är redan igång runt om i landet. Utgångspunkten ska alltid vara att i största möjliga mån ta tillvara på den frukt vi har i våra trädgårdar, men den frukt som fallit till marken och ruttnar ska vi använda på ett klimatsmart sätt.

Ökad medvetenhet

Avfall Sverige hjälper sina medlemmar att hantera hela avfallskedjan. Syftet är att, i den mån det går, motverka att avfall uppstår och jobbar förebyggande för att kunna åstadkomma energieffektivisering. Återvinning är nyckeln.

De ser att hushåll och kommuner har genomgått en attitydförändring, blivit mer medvetna kring avfall och vad vi tillsammans kan göra av det. Runt om i Sverige finns det numera också många bra initiativ där restavfall, som till exempel fallfrukt, samlas in för omvandling till biogas, biogödsel eller kompost. Goda äppelår ger materialet en peak på hösten och gör det möjligt att utvinna energi ur resurser vi redan har.

För att kunna producera biogas måste fallfrukten vara helt ren utan kvistar eller jord. Ett litet extraarbete, men det är det värt – vilket många kommuner också upptäckt. Genom att låta stadsbussarna drivas med biogas får de bättre luft, tystare bussar och en mer hållbar miljö.

Från fallfrukt till biogas

Enkelt uttryckt framställs biogas när avfall läggs i en rötkammare. Tillverkningstiden varierar mellan olika processtyper, oftast tar det 15-30 dagar. Därefter består gasen av 50-80 procent metan och 20-50 procent koldioxid samt små mängder av kvävgas, ammoniak och svavelväte. Därefter renas gasen från all koldioxid och andra föroreningar så att metanhalten uppgår till minst 95 procent. Biogas har bildats.

Vill du lämna in frukt? Kontakta din kommun eller återvinningscentral i närheten – kanske de har en insamling. Du kan också kontakta miljö- och energiförvaltningen där du bor.

Fler goda exempel

Martin & Servera

Med biogas i tanken, en bil i taget

Sedan ett par år tillbaka satsar restauranggrossisten Martin & Servera på en fordonsflotta som tar mesta möjliga ansvar för miljön.

MediCarrier

MediCarrier vågade utmana transportsektorn

Att i en offentlig upphandling våga ställa hårda och konkreta klimatkrav kan kännas avskräckande. Men MediCarrier både vågade och vann på det. Deras arbete med hållbara transporter räckte till och med till en nominering i Region Stockholms Miljöpris.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen
På vår hemsida använder vi cookies för att samla data relaterat till användares enhet. Cookies används för att identifiera kundens webbläsare. Informationen vi får använder vi i vår strävan efter att utveckla vår service för att uppnå bästa möjliga kundupplevelse. Läs mer om vår cookies policy här.