MediCarrier

MediCarrier vågade utmana transportsektorn

Att i en offentlig upphandling våga ställa hårda och konkreta klimatkrav kan kännas avskräckande. Men MediCarrier både vågade och vann på det. Deras arbete med hållbara transporter räckte till och med till en nominering i Region Stockholms Miljöpris.

MediCarrier lagerhåller och distribuerar sjukvårdsmaterial och tillhandahåller godstransporter för sjukvården inom hela Stockholms län. Vikten av hållbara transporter är väsentlig för att nå de klimatmål som Region Stockholm satt upp och som upphandlande enhet behöver MediCarrier utlysa uppdraget om transport. Tyvärr vågar få upphandlare ställa hårda klimatkrav då det skulle kunna resultera i att man står utan intressenter, men MediCarrier satsade och det gick hem.

Biogas blev den hållbara vägen

Kraven var bland annat att 60% av fordonen ska drivas med 100% biogas alternativt 100% el. De var även noga med att drivmedlen inte får vara framställda av palmolja, eller av restprodukter från framställning av palmolja.

Transportuppdraget kommer att till stor del köras på biogas, som framställs av matrester och annat organiskt material från hushåll och företag i regionen. St1 är genom den nya kretsloppsanläggningen i Högbytorp en stor producent och leverantör av biogas i Region Stockholm.

Nominering till miljöpris

Att ställa hårda krav i en upphandlingsprocess behöver alltså inte betyda att man står utan intressenter och måste lätta på kraven. Tvärtom fick MediCarrier flera anbud och blev nominerade till Region Stockholms Miljöpris. Priset delas ut för att uppmärksamma och sprida goda idéer inom miljöområdet och ett av kriterierna för att bli nominerad är att ”arbetssättet, metoden eller produkten bidrar till att Region Stockholm uppnår målen i miljöprogram 2017–2021”.

MediCarrier menar att det finns mycket att vinna på att ställa om. Transportsektorn är stundtals segarbetad i omställningen till fossilfria bränslen, men de ser genom det här att det är fullt möjligt att ställa hårda krav i en upphandlingsprocess.

Nu hoppas de att fler ska våga utmana transportsektorn.

Fakta om biogas

Biogasen från St1 tillverkas genom rötning eller termisk förgasning. Det innebär att hushållsavfall och gamla julgranar kan förvandlas till energi.

  • När du kör på ren biogas sänker du dina koldioxidutsläpp med hela 94 procent jämfört med bensin och diesel.
  • Biogas är ett prioriterat bränsle från regeringen och biogasbilar är välkomna i alla miljözoner.
  • En full tank tar dig runt 30–60 mil, beroende på bilmodell.

Fler goda exempel

Region Kalmar

Mot en fossilfri fordonsflotta i Region Kalmar län

Region Kalmar län har full fokus på hållbarhetsfrågorna och omställningen till en helt fossilfri fordonsflotta är i full gång. Inom regionens verksamhet finns 300 bruksbilar och samtliga rullade på biogas eller el vid utgången av 2020.

Avfall Sverige

Fallfrukt driver stadsbussar i flera kommuner

Avfall Sverige, den svenska intresse- och branschorganisationen inom avfallshantering och återvinning, ser fallfrukt som en biogasresurs som vi skulle kunna använda bättre.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen
På vår hemsida använder vi cookies för att samla data relaterat till användares enhet. Cookies används för att identifiera kundens webbläsare. Informationen vi får använder vi i vår strävan efter att utveckla vår service för att uppnå bästa möjliga kundupplevelse. Läs mer om vår cookies policy här.