Hej,
Informationen du söker har flyttat.
Välkommen att läsa mer på st1.se

Till miljöinformation på st1.se

Biogas 100

Vår premiumprodukt Biogas 100 är alltid baserad på 100% förnybar biogas med ursprungsland Sverige. Råvaran är olika typer av organiskt avfall, till exempel avloppsslam, insamlat hushållsavfall och rester från livsmedelsindustri. Biogas 100 är den produkt som har lägst klimatpåverkan jämfört mot fossila drivmedel. Faktiskt i genomsnitt ingen klimatpåverkan alls.

Råvaror Biogas 100

Råvaror biogas 100

Produktinformation

Biogas 100 - Fordonsgas

Denna produkt orsakar i genomsnitt ett utsläpp av 0 g CO2 e/MJ (LCA) vilket motsvarar en reduktion med 100% jämfört med fossil referens.

Klimatpåverkan
biogas 100 klimatpåverkan
biogas 100 Råvaror

Informationen för denna produkt baseras på rapporteringen till Energimyndigheten för år 2021.

Biogas Bas

Vår produkt Biogas Bas består till största delen av förnybar biogas med ursprung från huvudsakligen olika typer av restprodukter och avfall. Den innehåller även en mindre mängd fossil propan* som matats in tillsammans med biogas på gasnätet i Sverige. Råvarorna till Biogas Bas kommer från Danmark och Sverige. Klimatpåverkan från Biogas Bas är något högre än för Biogas 100, men ger ändå minskad klimatpåverkan med 85% jämfört med fossila drivmedel.

* Med hjälp av nya metoder för att beräkna energiinnehållet på olika platser i gasnätet upphörde propaninmatning under första halvåret av 2021. Vi siktar därmed på att även basprodukten ska bli 100% förnybar framöver.

Råvaror Biogas Bas

Råvaror Biogas Bas

Produktinformation

Biogas Bas - Fordonsgas

Denna produkt orsakar i genomsnitt ett utsläpp av 14,2 g CO2 e/MJ (LCA) vilket motsvarar en reduktion med 85% jämfört med fossil referens.

Klimatpåverkan
Klimatpåverkan biogas basbiogas bas produktinformation

Informationen för denna produkt baseras på rapporteringen till Energimyndigheten för år 2021.

Biogas Buss

Vi levererar även biogas till olika bussbolag och andra distributörer av biogas. I de fall vi rapporterar användningen till Energimyndigheten rapporteras den in separat som Biogas Buss. Kraven från våra kunder varierar över tid och sammansättningen uppfyller de krav våra kunder ställer på till exempel ursprung, råvara, etc.

Råvaror Biogas Buss

Råvaror Biogas Buss

Produktinformation

Biogas Buss - Fordonsgas


Denna produkt orsakar i genomsnitt ett utsläpp av 9 g CO2 e/MJ (LCA) vilket motsvarar en reduction med 90% jämfört med fossil referens.

Klimatpåverkan
Klimatpåverkan Biogas BussRåvaror Biogas Buss

Informationen för denna produkt baseras på rapporteringen till Energimyndigheten för år 2021.

Ursprungsland för råvaror

Ursprungsland för råvaror

Råvarorna eller substraten till biogasandelen i våra levererade produkter kommer till största delen från Sverige (cirka 54% av totalen) fördelade så här:

  • 100% i Biogas 100

  • 13% i Biogas Bas
  • 65% i Biogas Buss

Resterande andelar kommer främst från Danmark och Holland med små volymer även från Norge, Tyskland, Finland, Storbritannien och Polen.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen
På vår hemsida använder vi cookies för att samla data relaterat till användares enhet. Cookies används för att identifiera kundens webbläsare. Informationen vi får använder vi i vår strävan efter att utveckla vår service för att uppnå bästa möjliga kundupplevelse. Läs mer om vår cookies policy här.