Vi snackar mycket skit.
Det är vi stolta över.

Om St1 Biogas

St1 producerar, importerar och exporterar biogas som levereras till kunder genom olika säljkanaler. Vi äger och driver ett 50-tal publika tankstationer för biogas från Trelleborg till Uppsala. Utöver det egna stationsnätet fungerar St1 Biogaskort på ytterligare cirka 30 stationer genom samarbeten.  

Vi har också sex produktions- och uppgraderingsanläggningar för biogas, två av dessa är delägda dotterbolag, Söderåsens Bioenergi AB och Falkenbergs Biogas AB.

St1 är ett energibolag vars vision är att vara den ledande producenten och säljaren av CO2-medveten energi. Vi forskar, utvecklar, producerar och investerar för att kunna minska det fossila användandet och ersätta det med förnybara och hållbara alternativ. Allt för att uppfylla vår vision. Genom att addera biogas i vår värdekedja tar vi ett tydligt steg mot vår vision.

“Vi har identifierat strategiska fokusområden, där vi bäst kan uppnå vårt mål att uppnå netto noll utsläpp eller till och med negativa utsläpp. Genom att investera i förnybar energi och omställningen av energisektorn och samtidigt säkerställa nödvändigt kassaflöde, hjälper vi till att lösa globala energiutmaningar. Att vi nu blir en aktör på biogasmarknaden är ett konkret steg i en konsekvent och långsiktig implementering av vår tillväxtstrategi. Vi fokuserar på investeringar i produktion av förnybara bränslen från hållbara råvaror, forskning och utveckling av cellulosabaserade biodrivmedel och geotermisk värmeenergi likväl som utvecklingen av en värdekedja för syntetiska bränslen” sa Mika Wiljanen, Direktör för affärsområde försäljning för St1 Nordic Oy i ett pressmeddelande i april 2021.

St1 är en ledande aktör inom den svenska biogasmarknaden med en marknadsandel på cirka 30 % av fordonsgasmarknaden.

foto av sopbil

Varför biogas?

Den stora fördelen med biogas, bortsett från att den är nästan helt koldioxidneutral och inte släpper ifrån sig några andra farliga ämnen, är att den finns här och nu. Och fungerar. Ur miljösynpunkt har biogasen stora fördelar då det är ett 100 procent förnybart bränsle.

fördelar med biogas

Miljömärkning av våra produkter

Råvaran är olika typer av organiskt avfall, till exempel insamlat hushållsavfall, avloppsslam och rester från livsmedelsindustri.

LÄS MER
ikon bananskal
bild av matsvinn

Lös logistiken med biogas

Varje situation är unik. Vi skräddarsyr lösningar efter dina behov och ger råd kring allt från produktval till fordonsfrågor.

Kontakta våra experter

Nyheter

Välkommen att ta del av arkiverade nyheter och pressmeddelanden som rör St1.

till pressrum på st1.se
maskot bajs

Foto: Jack Blueberry, Sanjay Indiresh

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen
På vår hemsida använder vi cookies för att samla data relaterat till användares enhet. Cookies används för att identifiera kundens webbläsare. Informationen vi får använder vi i vår strävan efter att utveckla vår service för att uppnå bästa möjliga kundupplevelse. Läs mer om vår cookies policy här.