Smart Recycling

Smart Recycling ökar hållbarheten med biogas

St1s premiumprodukt Biogas 100 spelar en avgörande roll hos Smart Recycling AB. De har den grundmurade ambitionen att återvinna och ta tillvara avfall för att öka kundernas hållbarhet. Hög service och möjligheten att kunna erbjuda sina kunder miljö- och klimatsmarta val är en stark konkurrensfördel.

Sedan starten 2009 har 2 000 kunder i Stockholm valt att öka sin hållbarhet genom att låta Smart Recycling AB löpande ta hand om kontors- och sekretessavfall samt allt gammalt IT- och kontorsmaterial. Hög service, personlig kontakt, hållbar profil och ökad miljömedvetenhet hos företag gör att verksamheten fortsätter att växa kraftigt.

– Att bli av med sitt avfall genom återvinning är ett sätt att bidra till en mer hållbar värld, säger Linnéa Påhlman, marknadskoordinator på Smart Recycling, företaget som startade med en idé att hållbarhetsarbetet ska vara effektivt, miljöriktigt och roligt.

Älskar det cirkulära

Den logistiska utmaningen handlar om att hämta och transportera bort avfallet till återvinning på ett klimatsmart sätt. Smart Recycling har hittat lösningen. Biogas 100* innebär fossilfria transporter och därmed stora klimatbesparingar.

– Biogas från matavfall och restprodukter sluter det cirkulära kretsloppet och det ingår i vårt miljöansvar, säger Linnéa Påhlman. Vi jobbar generellt med att pusha för cirkulära projekt. Material som metall och IT återvinner vi i syfte att ta tillvara så mycket som det går och när våra kunder flyttar kan vi ta hand om överblivna möbler för att exempelvis skänka dem till skolor.

Bara att tanka och köra

– Alla företagets fordon, som större och mindre lastbilar, kör vi på Biogas 100 från St1. Vi vill inte köra mer än vad vi behöver så ett vältäckande nät med St1 Biogas tankstationer underlättar planeringen av våra rutter. Det är jättebra att kunna stanna till och tanka utan att förlora tid. Planen för framtiden är att ta in ytterligare gasbilar med funktioner för vår återvinning, det vill säga att utveckla verksamheten med fler biogasdrivna sopbilar.

Ny kundportal för smartare hantering

Resultatet av hållbarhetsarbetet går lätt att följa. Nyligen lanserade Smart Recycling sin kundportal eSmart som hjälper kunderna att hantera sitt hållbarhetsarbete smartare, effektivare och med bättre kontroll, som till exempel automatisk rapportering till myndigheter med flera. Hela kedjan från upphämtning till återvinning kan följas digitalt och en utförlig rapport visar vad som är återvunnet och när. Kunden kan därutöver skapa egna rapporter och få in data i sitt eget miljörapporteringssystem.

– Vi ser att det är värdefullt för våra kunder att få kunskap om hur mycket vi sparar för klimatet genom att återvinna. Funktionen kommer vi fortsatt att utveckla. Olika tabeller visar bland annat återvinningen och koldioxidbesparingen med våra fossilfria transporter, avslutar Linnéa Påhlman.

* Biogas 100 är alltid baserad på 100 % förnybar biogas med ursprungsland Sverige. Råvaran är olika typer av organiskt avfall, till exempel avloppsslam, insamlat hushållsavfall och rester från livsmedelsindustri. Biogas 100 är den produkt som har lägst klimatpåverkan, eller högst reduktion av klimatpåverkan jämfört med fossila drivmedel – ofta över 90 % reduktion.

Fler goda exempel

MediCarrier

MediCarrier vågade utmana transportsektorn

Att i en offentlig upphandling våga ställa hårda och konkreta klimatkrav kan kännas avskräckande. Men MediCarrier både vågade och vann på det. Deras arbete med hållbara transporter räckte till och med till en nominering i Region Stockholms Miljöpris.

Region Kalmar

Mot en fossilfri fordonsflotta i Region Kalmar län

Region Kalmar län har full fokus på hållbarhetsfrågorna och omställningen till en helt fossilfri fordonsflotta är i full gång. Inom regionens verksamhet finns 300 bruksbilar och samtliga rullade på biogas eller el vid utgången av 2020.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen
På vår hemsida använder vi cookies för att samla data relaterat till användares enhet. Cookies används för att identifiera kundens webbläsare. Informationen vi får använder vi i vår strävan efter att utveckla vår service för att uppnå bästa möjliga kundupplevelse. Läs mer om vår cookies policy här.