Med biogas tar vi nästa steg 

Biogas är framtidens energi

När organiskt material som hushållsavfall, växter, gödsel, avloppsvatten och slam bryts ner bildas biogas, som alltså är 100 procent förnybar energi. Genom att ta hand om vårt eget avfall kan vi skapa energi som är bättre för miljön och minska koldioxidutsläppen.

Fördelar med biogas

För att fasa ut de fossila bränslena räcker det inte med en lösning. Det kommer att krävas många olika typer av teknologier och bränslen. En av dem är biogas. Den stora fördelen med biogas, bortsett från att den är nästan helt koldioxidneutral och inte släpper ifrån sig några andra farliga ämnen, är att den finns här och nu. Och fungerar.

Ur miljösynpunkt har biogasen stora fördelar då det är ett 100 procent förnybart bränsle. En vanlig miljöbil får högst släppa ut 120 gram koldioxid per kilometer. Kör du på ren biogas, Biogas 100, släpper du bara ut mellan 8 till 15 gram. Med biogas i tanken kan du köra tolv gånger mellan Stockholm och Malmö innan du har släppt ut samma mängd koldioxid som en dieselbil gör på en enda resa.

Biogas är också en dellösning på två tydliga politiska mål vad gäller sänkta utsläpp av koldioxid från den svenska vägtrafiken, nämligen: 10 procent förnybara drivmedel till år 2020 och en fordonsflotta som är fossilt oberoende till år 2030.

Kör på skit, bananskal och fiskrens

Tanka biogas och sänk dina koldioxidutsläpp med 94 procent

foto av matavfallsäpplen

Fördelar med biogas för dig som bilägare

Ditt miljötänk gör skillnad. Återvunnen energi är mycket mer än energi som återvinns från avfall. Att ta tillvara på energiresurser som annars skulle gå till spillo.

Utforska mer
ikon för produktionsanläggning

Hur produceras biogas?

Produktionen av förnybar biogas är särskilt värdefull då processen innebär att vi tar hand om vårt eget avfall, såsom tex hushållsavfall och avfallsslam, samtidigt som vi skapar miljövänlig energi.

Läs mer
bild av fiskmaskot

Bioenergi – från biobränsle

Förutom att användas som bränsle för framställning av värme och el, utnyttjas bioenergi också allt mer som bränsle för transporter.

Läs mer

Foto: Alex Ivrs

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen
På vår hemsida använder vi cookies för att samla data relaterat till användares enhet. Cookies används för att identifiera kundens webbläsare. Informationen vi får använder vi i vår strävan efter att utveckla vår service för att uppnå bästa möjliga kundupplevelse. Läs mer om vår cookies policy här.