Vi snackar mycket skit.
Det är vi stolta över.

Om St1 Biogas

St1 producerar, importerar och exporterar biogas som levereras till kunder genom olika säljkanaler. Vi äger och driver ett 50-tal publika tankstationer för biogas från Trelleborg till Uppsala. Utöver det egna stationsnätet fungerar St1 Biogaskort på ytterligare cirka 30 stationer genom samarbeten.  

Vi har också sex produktions- och uppgraderingsanläggningar för biogas, två av dessa är delägda dotterbolag, Söderåsens Bioenergi AB och Falkenbergs Biogas AB.

St1 är ett energibolag vars vision är att vara den ledande producenten och säljaren av CO2-medveten energi. Vi forskar, utvecklar, producerar och investerar för att kunna minska det fossila användandet och ersätta det med förnybara och hållbara alternativ. Allt för att uppfylla vår vision. Genom att addera biogas i vår värdekedja tar vi ett tydligt steg mot vår vision.

“Vi har identifierat strategiska fokusområden, där vi bäst kan uppnå vårt mål att uppnå netto noll utsläpp eller till och med negativa utsläpp. Genom att investera i förnybar energi och omställningen av energisektorn och samtidigt säkerställa nödvändigt kassaflöde, hjälper vi till att lösa globala energiutmaningar. Att vi nu blir en aktör på biogasmarknaden är ett konkret steg i en konsekvent och långsiktig implementering av vår tillväxtstrategi. Vi fokuserar på investeringar i produktion av förnybara bränslen från hållbara råvaror, forskning och utveckling av cellulosabaserade biodrivmedel och geotermisk värmeenergi likväl som utvecklingen av en värdekedja för syntetiska bränslen” sa Mika Wiljanen, Direktör för affärsområde försäljning för St1 Nordic Oy i ett pressmeddelande i april 2021.

St1 en ledande aktör inom den svenska biogasmarknaden med en marknadsandel på cirka 30 % av fordonsgasmarknaden.

foto av ägghyllor för organiskt avfall

Miljömärkning av våra produkter

Råvaran är olika typer av organiskt avfall, till exempel insamlat hushållsavfall, avloppsslam och rester från livsmedelsindustri.

LÄS MER

100% förnybar skit

Produktionen av förnybar biogas är särskilt värdefull då processen innebär att vi tar hand om vårt eget avfall, såsom till exempel äppelskruttar och mögligt bröd, samtidigt som vi skapar miljövänlig energi. Den biogas som vi tar till vara och använder kommer från två olika produktionsprocesser.

LÄS MER
ikon mat
ikon kreditkort

Välj mellan Biogas Bas och Biogas 100

Hos oss kan du tanka Biogas 100, som består av 100 procent biogas, eller Biogas Bas som till största delen utgörs av förnybar biogas.

Till dig som är medlem i Gröna Mobilister

Vi gillar biogas och alla som väljer att köra hållbart. Därför får du som medlem i Gröna Mobilister 58 öre/kg i rabatt när du tankar Biogas 100 med vårt tankkort.

LÄS MER
Traktor som arbetar på fältet
maskot bajs

Nyheter

Välkommen att ta del av arkiverade nyheter och pressmeddelanden som rör St1.

Till pressrum på st1.se

Foto: Jonathan Kemper, Dietmar Reichle

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen
På vår hemsida använder vi cookies för att samla data relaterat till användares enhet. Cookies används för att identifiera kundens webbläsare. Informationen vi får använder vi i vår strävan efter att utveckla vår service för att uppnå bästa möjliga kundupplevelse. Läs mer om vår cookies policy här.