Vad kostar det att köra på biogas?

Priset på biogas

Biogasens skattebefrielse upphör
Historiskt betalas ingen skatt på biogas som används som motorbränsle i Sverige. Denna skattebefrielse räknas som ett statsstöd, som måste beviljas av EU. Senast i juni 2020 beslutade EU, efter en förenklad utvärderingsprocess, om att ge Sverige möjlighet att förlänga skattebefrielsen fram till år 2030. Beslutet att bevilja Sverige möjligheten att ge skattebefrielse har överklagats av en tysk aktör. Nyligen gav EU-tribunalen den tyska aktören rätt i att en mer omfattande process borde ha använts av EU innan beslut fattades. Då ingen part har överklagat EU-tribunalens dom har den nu vunnit laga kraft och skatteverket anger att de inte längre kan godkänna skattebefrielse. Från och med 7 mars inkluderar därför våra priser på station skatt. Kontakta gärna kundservice om du vill veta mer.


Aktuellt pris redovisas alltid på stationen och i stationskartan som du hittar uppe till höger. Stationskartan finns också i appen St1 Biogas som finns att ladda ner gratis i Google Play och i AppStore.

Prices

BIOGAS BAS

BIOGAS 100

** Lokala prisavvikelser kan förekomma. Angivna priser är inklusive moms. För Biogas 100 tillkommer för närvarande ett pristillägg på 0,25 kr/kg (inklusive moms). Kontakta Kundservice så berättar vi mer.

*** Vid senaste prispubliceringen av prisexempel för Biogas Bas och Biogas 100. Hämtat från shell.se

**** Biogas innehåller mer energi än diesel, därför ska du dela gaspriset med 1,3 för att kunna jämföra med dieselpriset. Koldioxidskatt för naturgas som fordonsbränsle 2024 är 3,104 kr/Nm3 vilket motsvarar cirka 4,14 kr/kg för naturgas.

Pris **

28,19 kr/kg

28,44 kr/kg

Dieselpris ***

18,44 kr/l

18,44 kr/l

Jämförpris diesel ****

21,68 kr/l

21,88 kr/l

mellanskillnad

-3,24kr/l

-3,44 kr/l

Prices

BIOGAS BAS

BIOGAS 100

** Lokala prisavvikelser kan förekomma. Angivna priser är inklusive moms. För Biogas 100 tillkommer för närvarande ett pristillägg på 0,25 kr/kg (inklusive moms). Kontakta Kundservice så berättar vi mer.

*** Vid senaste prispubliceringen av prisexempel för Biogas Bas och Biogas 100. Hämtat från shell.se

**** Biogas innehåller mer energi än diesel, därför ska du dela gaspriset med 1,3 för att kunna jämföra med dieselpriset. Koldioxidskatt för naturgas som fordonsbränsle 2024 är 3,104 kr/Nm3 vilket motsvarar cirka 4,14 kr/kg för naturgas.

Pris **

30,49 kr/kg

30,74 kr/kg

Dieselpris ***

18,44 kr/l

18,44 kr/l

Jämförpris diesel ****

23,45 kr/l

23,65 kr/l

mellanskillnad

-5,01 kr/l

-5,21 kr/l

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen
På vår hemsida använder vi cookies för att samla data relaterat till användares enhet. Cookies används för att identifiera kundens webbläsare. Informationen vi får använder vi i vår strävan efter att utveckla vår service för att uppnå bästa möjliga kundupplevelse. Läs mer om vår cookies policy här.