Med biogas tar vi nästa steg 

Biogas är framtidens energi

När organiskt material som hushållsavfall, växter, gödsel, avloppsvatten och slam bryts ner bildas biogas, som alltså är 100 procent förnybar energi. Genom att ta hand om vårt eget avfall kan vi skapa energi som är bättre för miljön och minskar koldioxidutsläppen.

Fördelar med biogas

För att fasa ut de fossila bränslena räcker det inte med en lösning. Det kommer att krävas många olika typer av teknologier och bränslen. En av dem är biogas. Den stora fördelen med biogas, bortsett från att den är nästan helt koldioxidneutral och inte släpper ifrån sig några andra farliga ämnen, är att den finns här och nu. Och fungerar.

Ur miljösynpunkt har biogasen stora fördelar då det är ett 100 procent förnybart bränsle. En vanlig miljöbil får högst släppa ut 120 gram koldioxid per kilometer. Kör du på ren biogas, Biogas 100, släpper du bara ut mellan 8 till 15 gram. Med biogas i tanken kan du köra tolv gånger mellan Stockholm och Malmö innan du har släppt ut samma mängd koldioxid som en dieselbil gör på en enda resa.

Biogas är också en dellösning på två tydliga politiska mål vad gäller sänkta utsläpp av koldioxid från den svenska vägtrafiken, nämligen: 10 procent förnybara drivmedel till år 2020 och en fordonsflotta som är fossilt oberoende till år 2030.

Tillsammans mot en skruttigare morgondag

Kör på äppelskrutt, skit och fiskrens och sänk dina koldioxidutsläpp med 94 procent.

bild av fiskmaskot

Fördelar med biogas för dig som bilägare

Ditt miljötänk gör skillnad. Återvunnen energi är mycket mer än energi som återvinns från avfall. Att ta tillvara på energiresurser som annars skulle gå till spillo.

Utforska mer
flygfoto över jordbruksfält

Hur produceras biogas?

Produktionen av förnybar biogas är särskilt värdefull då processen innebär att vi tar hand om vårt eget avfall samtidigt som vi skapar miljövänlig energi.

Läs mer
ikon äpple maskot

Bioenergi – från biobränsle

Förutom att användas som bränsle för framställning av värme och el, utnyttjas bioenergi också allt mer som bränsle för transporter, till exempel i form av etanol och biogas.

LÄS MER

Visste du att...

  • Varje år slänger vi i snitt 85 kg matavfall per person.

  • Av en veckas matavfall från ett hushåll med fyra personer kan vi producera biogas som räcker för att köra en personbil cirka 13 km.

  • På 1000 bananskal kan man köra en personbil cirka 130 km.

Foto: Sharon McCutcheon, Chris Ensminger

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen
På vår hemsida använder vi cookies för att samla data relaterat till användares enhet. Cookies används för att identifiera kundens webbläsare. Informationen vi får använder vi i vår strävan efter att utveckla vår service för att uppnå bästa möjliga kundupplevelse. Läs mer om vår cookies policy här.